به نام خدا
در مدارس مهرآیین ما با هم می آموزیم با نگرش مثبت برای تربیت یادگیرنده مادام العمر یادگیری امروز . . پیشرو در فردا یادگیری امروز برای فردای بهتر ساختن آینده فرزندانمان درمدرسه ای پر از هنر، برای موفقیت در جهان در حال تغییر با توانمندسازی و الهام بخشیدن به دانش آموزان. از طریق مشارکت فرزندان، خانواده و جامعه برای تبدیل شدن به شهروندانی آگاه، دلسوز و جهانی. هر دانش آموز یک مهارت و یک مدرسه در خدمت همه (یک مدرسه برای تمام استعدادها)

یادداشت ها